Servicios de la web

Hall

Comisió de Ple

Data:
25-07-2019
Hora:
10:30
Òrgan:
COMISSIÓ INFORMATIVA D'HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL, DESENVOLUPAMENT INNOVADOR DELS SECTORS ECONÒMICS I OCUPACIÓ (2019-2023)
Caràcter:
Extraordinària
Observacions:
SESIÓN CONSTITUTIVA

Ordre del dia

 • 0001.-Proposa constituir la Comissió d'Hisenda, Coordinació Jurídica, Inspecció General, Desenvolupament Innovador dels Sectors Econòmics i Ocupació.
  Expediente .- E-56191-2019-000001-00 - Aprovat
 • 0002.-Proposa procedir a l'elecció de la Presidència i Vicepresidències de la Comissió.
  Expediente .- E-56191-2019-000001-00 - Aprovat
 • 0003.-Proposa aprovar el règim de sessions ordinàries de la Comissió, amb la excepció d'este mes de juliol.
  Expediente .- E-56191-2019-000001-00 - Aprovat
 • ESTUDI I DICTAMEN D'ASSUMPTES
 • 0004.-INTERVENCIÓ DE CONTABILIDAD I PRESSUPOST. ESTATS D'EXECUCIÓ PRESSUPOSTÀRIA I DE SITUACIÓ DE TRESORERIA A 30 DE JUNY DE 2019
  Expediente .- E-04302-2019-000008-00 - Quedar assabentat
 • 0005.-ASESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència , del Jutjat contenciós administratiu núm. 9, estimatòria del recurs P. O. 51/2016 interposat per José, Pedro i Vicente Sanz Solera contra desestimació sol·licitud denunciant l'incompliment del Conveni Urbanístic subscrit amb l'Ajuntament i indemnització per l'activitat situada en Carrer Pare Barranco núm. 34; tenint en compte que el TSJ ha confirmat la Sentència, amb imposició de costes en totes dues instàncies a l'Ajuntament.
  Expediente .- E-00501-2019-000211-00 - Quedar assabentat
 • 0006.-SERVICI DE COMERÇ I ABASTIMENTS. APROVACIÓ INICIAL REGLAMENT CONSELL LOCAL DE COMERÇ.
  Expediente .- E-02901-2019-000429-00 - Aprovat
 • 0007.-SERVICI ECONÒMIC PRESUPUESTARI. 5NA. RELACIÓ D'EXPEDIENTS DE RECONEIXEMENTS EXTRAJUDICIALS DE CRÈDITS I OBLIGACIONS 2019
  Expediente .- E-05501-2019-000024-00 - Aprovat
 • 0008.-TRESORER. INFORME 2º TRIMESTRE 2019 SOBRE COMPLIMENTS DEL TERMINI PER AL PAGAMENT DE LES OBLIGACIONS MUNICIPALS
  Expediente .- E-04906-2019-000026-00 - Quedar assabentat
 • 0009.-INTERVENTOR GENERAL MUNICIPAL. Dóna compte de l'informe de l'Interventor General Municipal sobra avaluació del compliment de la normativa en matèria de morositat en l'exercici 2018.
  Expediente .- E-00407-2019-000014-00 - Quedar assabentat
(Informació publicada: 09/26/2019 02:51:54 PM)


Directrices de Accesibilidad para el Contenido Web 1.0 del W3C-WAI