Servicios de la web

Hall

Comisió de Ple

Data:
20-02-2017
Hora:
10:00
Òrgan:
COMISSIÓ DE DESENVOLUPAMENT URBÀ, VIVENDA I MOBILITAT
Caràcter:
Ordinària
Observacions:

Ordre del dia

 • SECRETARIA.
 • 0001.-Lectura i aprovació, si és el cas, de l'Acta de la sessió anterior de data 23 de gener de 2017.
  Aprovat
 • DIRECCIÓ GENERAL D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA. SERVICI DE PLANEJAMENT.
 • 0002.-Proposa aprovar provisionalment la correcció d'errors del Pla de Reforma Interior Parc Central en l'àmbit A.4-2 'Enginyers, Magatzem d'Intendència i Servei Militar de Construccions'.
  Expediente .- E-03001-2016-000224-00 - Aprovat
 • 0003.-Proposa aprovar provisionalment la correcció d'errors del Pla de Reforma Interior Parc Central en l'àmbit A.4-3 "Parc i Maestrança d'Artilleria".
  Expediente .- E-03001-2016-000225-00 - Aprovat
 • SERVICI DE MOBILITAT SOSTENIBLE.
 • 0004.-Proposa autoritzar les actuacions del projecte de Carril Bici en Ronda Interior en l'entorn de arbres monumentals.
  Expediente .- E-01801-2015-002265-00 - Aprovat
 • 0005.-Proposa autoritzar les actuacions del projecte d'obres d'ampliació carril bici 2015 en l'entorn del arbre monumental.
  Expediente .- E-01801-2015-000697-00 - Aprovat
 • MOCIONS DELS SRS. REGIDORS.
 • 0006.-Sr. Estellés, sobre instal·lació de banys públics en la Ciutat de València.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000044-00 - Rebutjat
 • 0007.-Sr. Estellés, sobre reparació de balises encastades en semàfor de Blasco Ibáñez amb Gómez Ferrer.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000044-00 - Rebutjat
 • 0008.-Sr. Estellés, sobre compromisos pendents amb la informació i informes provinents d'EMT i major transparència d'EMT als valencians.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000044-00 - Rebutjat
 • 0009.-Sr. Estellés, sobre possible adquisició de l'immoble en la Plaça de Tavernes de la Valldigna 4 i ubicació de la Biblioteca Central.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000044-00 - Aprovada proposta alternativa
 • 0010.-Sr. Novo, sobre projectes d'obres en carrers de l'Eixample.
  Expediente .- O-89POP-2017-000013-00 - Rebutjat
 • 0011.-Sr. Novo, sobre millora d'accessos en Massarrochos.
  Expediente .- O-89POP-2017-000013-00 - Aprovada proposta alternativa
 • PREGUNTES.
 • 0012.-Sr. Novo, sobre sòl residencial de propietat municipal en Sociopolis.
  Expediente .- O-89POP-2017-000013-00 - Contestada
 • 0013.-Sr. Novo, sobre situació del tancament del Campus de la Universitat de València.
  Expediente .- O-89POP-2017-000013-00 - Contestada
 • 0014.-Sr. Novo, sobre rehabilitació chalet carrer Aben Al-Abbar.
  Expediente .- O-89POP-2017-000013-00 - Contestada
 • 0015.-Sr. Novo, sobre projecte finalització obres d'urbanització Sociopolis.
  Expediente .- O-89POP-2017-000013-00 - Contestada
 • 0016.-Sr. Novo, sobre obres en carrer Filipines - Avinguda Peris i Valero.
  Expediente .- O-89POP-2017-000013-00 - Contestada
 • 0017.-Sr. Novo, sobre modificació Puntual PGOU en Ciutat Artista Faller.
  Expediente .- O-89POP-2017-000013-00 - Contestada
 • 0018.-Sr. Novo, sobre llicències de terrasses.
  Expediente .- O-89POP-2017-000013-00 - Contestada
 • 0019.-Sr. Novo, sobre llicències d'obertura per a establiments hostalers.
  Expediente .- O-89POP-2017-000013-00 - Contestada
 • 0020.-Sr. Novo, sobre llicències d'activitats.
  Expediente .- O-89POP-2017-000013-00 - Contestada
 • 0021.-Sr. Novo, sobre execució pressupost municipal 2016.
  Expediente .- O-89POP-2017-000013-00 - Contestada
 • 0022.-sr. Novo, sobre cost aparcament Plaça de la Reina.
  Expediente .- O-89POP-2017-000013-00 - Contestada
 • 0023.-Sr. Novo, sobre cessió gratuïta de solar municipal a AUMSA.
  Expediente .- O-89POP-2017-000013-00 - Contestada
 • 0024.-Sr. Novo, sobre campanya d'informació IEE.
  Expediente .- O-89POP-2017-000013-00 - Contestada
 • 0025.-Sr. Novo, sobre Universitat Europea en el Cabanyal
  Expediente .- O-89POP-2017-000013-00 - Contestada
 • 0026.-Sr. Novo, sobre sòls en el límit del Port i el Barri de Natzaret.
  Expediente .- O-89POP-2017-000013-00 - Contestada
 • 0027.-Sr. Mendoza, sobre obres de millora de les oficines en l'EMT.
  Expediente .- O-89POP-2017-000013-00 - Contestada
 • 0028.-Sr. Mendoza, sobre mesures de seguretat en l'Av. Baró de Càrcer.
  Expediente .- O-89POP-2017-000013-00 - Contestada
 • 0029.-Sr. Mendoza, sobre obres CV-500.
  Expediente .- O-89POP-2017-000013-00 - Contestada
 • 0030.-Sr. Mendoza, sobre autobusos en les cotxeres de l'EMT.
  Expediente .- O-89POP-2017-000013-00 - Contestada
 • 0031.-Sr. Mendoza, sobre mesures de tràfic en Plaça de l'Ajuntament i Colón.
  Expediente .- O-89POP-2017-000013-00 - Contestada
 • 0032.-Sr. Estellés, sobre parades d'EMT inaccessibles.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000035-00 - Contestada
 • 0033.-Sr. Estellés, sobre gestions i actuacions per a optar al Contracte Programa.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000035-00 - Contestada
 • 0034.-Sr. Estellés, sobre discontinuïtat carrils bici.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000035-00 - Contestada
 • 0035.-Sr. Estellés, sobre falta d'autobusos en EMT.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000035-00 - Contestada
 • 0036.-Sr. Estellés, sobre carril bici ronda interior.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000035-00 - Contestada
 • 0037.-Sr. Estellés, sobre itineraris escolars segurs.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000035-00 - Contestada
 • 0038.-Sr. Estellés, sobre naus abandonades en La Torre.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000035-00 - Contestada
 • 0039.-Sr. Estellés, sobre semàfor de Blasco Ibáñez amb Gómez Ferrer.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000035-00 - Contestada
 • 0040.-Sr. Estellés, sobre demora obres Parc Lineal.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000035-00 - Contestada
 • 0041.-Sr. Estellés, sobre CV-500.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000035-00 - Contestada
 • 0042.-Sr. Estellés, sobre doble sentit Baró de Càrcer.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000035-00 - Contestada
 • 0043.-Sr. Estellés, sobre regulació de cotxes ecològics.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000035-00 - Contestada
 • 0043.-PRECS I PREGUNTES.
 • 0044(E).-Proposa aprovar les "Bases per a un Acord Específic entre l'Ajuntament de València i l'Autoritat Portuària sobre Ordenació del Pla Especial Natzaret Este", i encarregar a la Direcció General d'Ordenació Urbanística l'elaboració del Projecte d'Acord Específic.
  Expediente .- E-03001-2017-000045-00 - Aprovat


Directrices de Accesibilidad para el Contenido Web 1.0 del W3C-WAI