19/03/2018 L'Oratge L'Oratge


Servicios de la web

Hall

Pressupost 2017

El pressupost municipal és el principal document econòmic de l'Ajuntament. Conté la previsió d'ingressos i despeses per a l'any, detallada segons les fonts de finançament -els imposts, taxes i diversos ingressos. El pressupost ens concreta l'origen i la destinació dels diners que gestiona l'Ajuntament en representació de la ciutadania.

El Pressupost General de l’Ajuntament de València, que inclou els pressupostos de l’Ajuntament i dels organismes autònoms i empreses municipals, corresponent a 2017 fou aprovat inicialment pel Ple de la Corporació en sessió de 17 de novembre de 2016.

Una vegada publicat en el BOP s’obri un procés d’informació pública i després de l’examen i consideració de les al·legacions que puguen presentar-se, serà aprovat definitivament en una nova sessió plenària.


Aprovació inicial

Pressupostos 2017. Resum aprovació inicial

Línies principals del Pressupostos 2017 Presentació de l'Alcalde el 9 de novembre de 2016

Modificacions de crèdit Ple Modificacions de Crèdit Junta de Govern


Directrices de Accesibilidad para el Contenido Web 1.0 del W3C-WAI