23/10/2018 L'Oratge L'Oratge


Servicios de la web

Hall

Modificació de l'Ordenança Municipal Reguladora de la Instal·lació, Modificació i Funcionament dels Elements i Equips de Telecomunicació que utilitzen l'Espai Radioelèctric

Aprovació inicial

  • Per acord plenari de data 27 d'octubre de 2016 es va aprovar la modificació de l’Ordenança Municipal Reguladora de la Instal·lació, Modificació i Funcionament dels Elements i Equips de Telecomunicació que utilitzen l'Espai Radioelèctric
  • Anunci d'informació pública i text de la modificació

Publicació en el BOP

  • BOP núm. 219 de data 14 de novembre de 2016
  • Termini de suggeriments i reclamacions: del 15 de novembre al 29 de desembre de 2016, 30 dies hàbils a comptar a partir de l’endemà a la publicació de l’anunci en el BOP.

Pla normatiu anual

Pla normatiu 2018 (pdf. 106 Kb)

Consultes Públiques

Amb caràcter previ a l'elaboració de projectes de normativa municipal

Consulta

Normativa en tramitació

Ordenança Fiscal reguladora de les Contribucions Especials pel Servici d’Extinció d’Incendis, exercici 2018 Ordenances fiscals 2019


Directrices de Accesibilidad para el Contenido Web 1.0 del W3C-WAI