17/10/2018 L'Oratge L'Oratge


Servicios de la web

Hall

Ordenances Fiscals 2018

Aprovació inicial

L'Ajuntament Ple, en sessió ordinària celebrada el dia 28 de setembre de 2017, va acordar la modificació d'ordenances fiscals existents i l'aprovació provisional de la imposició de dues noves ordenances fiscals reguladores dels impostos i taxes per a l'exercici 2018 que es relaciona a continuació:

Publicació en el BOP

  • BOP de data 16 d'octubre de 2017
  • Termini de suggeriments i reclamacions: del 17 d'octubre al 28 de novembre de 2017, 30 dies hàbils des de la publicació.

Pla normatiu anual

Pla normatiu 2018 (pdf. 106 Kb)

Consultes Públiques

Amb caràcter previ a l'elaboració de projectes de normativa municipal

Consulta

Normativa en tramitació

Ordenança Fiscal reguladora de les Contribucions Especials pel Servici d’Extinció d’Incendis, exercici 2018 Ordenances fiscals 2019


Directrices de Accesibilidad para el Contenido Web 1.0 del W3C-WAI