19/04/2019 L'Oratge L'Oratge


Servicios de la web

Hall

Competències de les Alcaldesses i Alcaldes de Barri

L'Alcaldia per Resolució núm. 42 de 10 de juliol de 2015, delega en les Alcaldesses i Alcaldes de Barri les facultats següents:

  • Representar l' Alcalde en el barri amb caràcter d'agent de l'autoritat
  • Vetlar pel compliment dels acords de la Corporació, la conservació i el bon ús dels béns municipals i el funcionament correcte dels servicis del Barri
  • Vetlar per les relacions entre les entitats cíviques i culturals del Barri, i fomentar la creació de centres cívics
  • Elevar a l'Alcaldia totes les propostes i suggeriments dels veïns i de les veïnes del Barri, així com les denúncies i reclamacions
  • Exercir totes les funcions que li delegue l'Alcaldia.
  • Firmar els informes relatius a les circumstàncies personals de les persones residents en el Barrii, quan siguen sol·licitades a efectes administratius
  • Assistir a les recepcions d'obres i instal·lacions de servicis municipals en el Barri

No obstant això, totes les relacions i comunicacions amb autoritats i entitats o organismes aliens a la corporació hauran de realitzar-se sempre per mitjà de l'Alcaldia-Presidència.Directrices de Accesibilidad para el Contenido Web 1.0 del W3C-WAI