17/10/2019 L'Oratge L'Oratge


Servicios de la web

Hall

Director General de la Fundació Esportiva Municipal - FDM

José Vicente Berlanga Arona

DADES DE CONTACTE

Passeig de la Petxina, 42-planta 1
46008 València
Telèfon: 96 354 83 00
Fax: 96 394 45 83

RETRIBUCIONS I DECLARACIONS DE BÉNS I DRETS PATRIMONIALS

Retribució anual bruta (sense antiguitat): 65.000,00

Declaració de béns i drets patrimonials:

BOP 25-09-2018 (pdf 272 kb) BOP 27-03-2017 (pdf descarregar) BOP 30-03-2016 (pdf descarregar)

TRAJECTÒRIA PROFESSIONAL

Col·laborador de l’Equip Investigador del Projecte de " Estudi Prospectiu de la Demanda Social de Places Escolars en Centres Universitaris", realitzat per l’Institut de Ciències de l’Educació de la Universitat de València (1981)
Pràctiques d’Educació Especial en el centre "Ausias March" de EGB. Aldaia (1982).
Oficial de l’Administració de Justícia, prestant servicis durant els anys 1985-1989 en els Jutjats de Menors núm. 1 i núm. 2 de València i la seua província de forma interina.
Pedagog en un Gabinet d’Educació Especial. Moncada (1987-88).
Professor del Centre d’Estudis Adams de València des del 19-1-87 al 23-1-89, en l’àrea de Psicotècnics.
Monitor dels cursos "Administració de Personal" i "Atenció i informació al Públic" del Ministeri d’Administracions Públiques en els anys 1991 i 1992, i amb una duració respectivament de 15 h. cada u.
Monitor del mòdul "Qualitat dels Servicis Públics" en els cursos de Perfeccionament per a Personal Subaltern de la Generalitat Valenciana a través de l’IVAP. Dos mòduls durant l’any 1993 i un mòdul l’any 1994, amb una duració de 3 h. cada un dels referits.
Tècnic Superior de l’Institut Nacional d’Ocupació (INEM), des del 16 octubre de 1989 al 31 desembre de 1992, com a personal laboral. Des de l’1 de gener de 1993 en la Generalitat Valenciana com a personal transferit.
Conseller General, representant de la Generalitat Valenciana en Bancaixa (1999-2009).
Tècnic Superior de la Generalitat Valenciana prestant servicis en el Servef-Direcció General de Formació, Funcionari des de l’1 de Gener de 1993 fins a 7 d’Abril de 2005. En este període també vaig estar desenvolupant tasques sindicals FSP-UGT.
Assessor Grup Municipal Socialista, amb titulació corresponent al grup A (Actual grup A1 de classificació professional), ostentant el dit nomenament des del 8 d’abril de 2005 fins al 12 de Juny de 2015. Es va disposar l’equiparació del lloc de naturalesa funcionarial de “Cap de Secció” des de l’1 de gener de 2005 al 8 de juliol del 2007 i des de l’1 de gener de 2005 fins al 12 de juny de 2015 al lloc de naturalesa funcionarial de “cap de servici”. Assessorant en les àrees d’Ocupació, Economia, Comerç, Turisme i Esports.
Reconeixement del dret a la carrera professional, en els termes que preveu la Disposició transitòria 2ª del Decret 186/2014, com personal funcionari de carrera de l’Administració de la Generalitat (Secretaria autonòmica d’Administració Pública).
Incorporat des del 13 de juny de 2015 al meu lloc de funcionari de carrera de la Generalitat Valenciana (D.G.SERVEF) com a Tècnic d’Organització i Coordinació Jurídico-Administratiu, fins al 23 de juliol 2015.
En l’actualitat des del 24 de Julio del 2015 sóc el Director-Gerent de la Fundació Esportiva Municipal de València (Ajuntament de València).

Curriculum Vitae

DOCUMENTACIÓ ACREDITATIVA

Llicenciatura en Filosofia i Ciències de l’Educació

Registre d'obsequis Registre de viatges


Directrices de Accesibilidad para el Contenido Web 1.0 del W3C-WAI