Servicios de la web

Hall


Valencia Pl. de l'Ajuntament, 1
46002 València
Tel.: 96 3525478

ACTUACIONS

ACTUACIONS EN MERCATS MUNICIPALS

Dins dels mercats municipals, les parades són tractades de forma independent pels venedors. Els elements comuns són tractats per l'Ajuntament de València, de manera que es coordina uns tractaments amb altres per a tindre una major eficàcia.

Quan una parada ha sigut tractada, moltes vegades els venedors exposen a la vista dels compradors un certificat. Encara que hi ha molts models, l'important que ha d'aparéixer en el certificat és:

- Dades de l'empresa que farà el tractament
- Els tractaments realitzats
- Període de temps que comprén el tractament de l'empresa

ACTUACIONS EN COL·LEGIS PÚBLICS

En coordinació amb la Universitat de València, la Secció de Control de Plagues Du a terme una programació de tractaments en centres municipals entre els que es troben els col·legis públics.

En este cas, es realitzen dos tractaments a l'any, un a la primavera i un altre a la tardor per a tindre una major eficàcia en la lluita contra els vectors.

ACTUACIONS EN LOCALS MUNICIPALS

En coordinació amb la Universitat de València, la Secció de Control de Plagues Du a terme una programació de tractaments en centres municipals.

Les dependències de Policia Local i Bombers són tractats tres vegades a l'any per la seua especial naturalesa.

Els altres centres públics són inspeccionats i es determina el tipus de problema, si existix, i la solució més apropiada a cada cas.

ACTUACIONS EN SOLARS MUNICIPALS

Una vegada els solars municipals són netejats per la Secció de Residus Sòlids, se'ns comunica a la Secció de Control de Plagues perquè puguem fer una inspecció de la zona i determinar si hi hi ha evidències de plagues. Si és així, el solar és tractat de manera que no supose cap perill per als ciutadans o les seues mascotes.

ACTUACIONS EN MALLADES

Mallada

Unes de les zones susceptibles d'aparició de mosquits són les mallades o zones humides de la costa i del parc Natural de l'Albufera. Al ser zones protegides que alberguen una gran biodiversitat, els tractaments contra els mosquits es realitzen amb productes innocus per a qualsevol ser viu, excepte per a les larves dels mosquits.

Les fotografies mostren els equips de tractament de les plagues de mosquits en El Saler. Estos equips actuen durant tot l'any inspeccionant les aigües de les mallades. A l'estiu este treball es veu reforçat.

|
Mallades
Mallades

Si l'extensió de la zona afectada ho necessita, els tractaments poden ser efectuats des d'helicòpter, un mètode més efectiu que les tradicionals avionetes ja que poden acostar-se més a nivell del sòl i evitar així que els productes es dispersen amb la brisa i perden efectivitat.

|

ACTUACIONS EN LA VIA PÚBLICA

Durant tot l'any es du a terme una campanya de desratització i desinsectació de la ciutat, tractant la RAM (xarxa de clavegueram municipal), xarxa de sanejament, xarxa d'enllumenat i semafòrica

En els mesos en què la temperatura va en augment, es fa un seguiment i inspecció dels embornals per a evitar la proliferació de mosquits, després de la neteja cíclica dels carrers es tracten. És important evitar qualsevol focus d'aigua estancada, per xicoteta que siga, on els mosquits puguen realitzar les seues postes ( bidons abandonats en obres, plats de tests, poals, gires…).

Actuaciones en la vía pública


Directrices de Accesibilidad para el Contenido Web 1.0 del W3C-WAI