Valencià | Castellà


AJUNTAMENT DE VALÈNCIA


Nom Carrec Desti Motiu Data inici Data fi Cost Detall
GLÒRIA TELLO COMPANY REGIDORA A CORUÑA Jornades Municipals "Ciutats pel bé comú" 26/11/2015 29/11/2015 598,76 €
GLÒRIA TELLO COMPANY REGIDORA PALMA PREMI CIUTAT DE PALMA DE CÒMIC A L'OBRA 14/02/2018 14/02/2018 230,59 €
GLÒRIA TELLO COMPANY REGIDORA Lituània Assistència a "II Encuentro Transnacional (Adapting Museums for educational Inclusive Goals) 06/09/2021 11/09/2021 1.088,11 €
Critèris de recèrca
Nom