Valencià | Castellà


AJUNTAMENT DE VALÈNCIA


Nom Carrec Desti Motiu Data inici Data fi Cost Detall
CARLOS GALIANA LLORENS REGIDOR MILÁN Assistència a la signa del Milan Urban Food Policy Pact (Pacte de Política Alimentària Urbana de Milà) 15/10/2016 16/10/2016 702,13 €
CARLOS GALIANA LLORENS REGIDOR MADRID Assistència al Premis Nacionals Fígaro de Perruqueria i als Premis Nacionals de Comerç 26/10/2016 27/10/2016 0,00 €
CARLOS GALIANA LLORENS REGIDOR BARCELONA Visita Institucional a la Regidoria de Comerç de Barcelona i Mercat de la Boqueria 25/11/2016 25/11/2016 0,00 €
CARLOS GALIANA LLORENS REGIDOR Madrid Reunió "Comisionada ocio ayto. de Madrid" 06/11/2018 06/11/2018 117,00 €
CARLOS GALIANA LLORENS REGIDOR Màlaga Assistència Foro Gren Point 29/09/2020 30/09/2020 858,54 €
CARLOS GALIANA LLORENS REGIDOR Santander Invitació curs "Missio citiES 2030" en el Palau de la Magdalena, Santander. 18/07/2022 18/06/2022 539,02 €
CARLOS GALIANA LLORENS REGIDOR Grenoble Presentació Projecte Capitalitat Verda Europea a Grenoble (França) 26/10/2022 28/10/2022 686,12 €
CARLOS GALIANA LLORENS REGIDOR Brussel·les Cerimònia entrega premis European Innovation Council Summit 05/08/2022 08/08/2022 930,00 €
Critèris de recèrca
Nom