Valencià | Castellà


AJUNTAMENT DE VALÈNCIA


Nom Carrec Desti Motiu Data inici Data fi Cost Detall
ELISA VALÍA COTANDA Regidora Madrid Assistència actes de la COP 25. Presentació "Informe de citació de les emisions de CO2 en el món. Any 2017" 13/12/2019 13/12/2019 117,00 €
ELISA VALÍA COTANDA Regidora Bilbao Participació en el "Patronado de Red Kaleidos" a Vitoria 20/06/2020 21/06/2020 576,19 €
Critèris de recèrca
Nom