Valenciano | Castellano


AJUNTAMENT DE VALÈNCIA


Fecha Obsequio Persona/Entidad Entrega Destinatario Cargo Destino Detalle
10/01/2020 LLIBRE REGIDORIA DE PATRIMONI CULTURAL I RECURSOS CULTURAS DE L'AJUNTAMENT DE VALÈNCIA ALEJANDRO RAMÓN ÁLVAREZ REGIDOR ÚS PERSONAL
20/01/2020 Agenda 2020 FEDERACIÓ D'ASSOCIACIONS DE VEÏNS DE VALÈNCIA ALEJANDRO RAMÓN ÁLVAREZ REGIDOR ÚS PERSONAL
21/01/2020 Tassa CEMAS ALEJANDRO RAMÓN ÁLVAREZ REGIDOR ÚS PERSONAL
03/12/2019 CAIXA CALENDARIS TRIBUNAL DE LES AIGÜES TRIBUNAL DE LES AIGÜES DE LA VEGA DE VALÈNCIA ALEJANDRO RAMÓN ÁLVAREZ REGIDOR DELEGACIÓ
19/12/2019 CAIXA TORRÓ COMITÉ D'AGRICULTURA ECOLÓGICA DE LA COMUNITAT VALENCIANA (CAECV) ALEJANDRO RAMÓN ÁLVAREZ REGIDOR ÚS PERSONAL
17/12/2019 LLIBRE LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA I ELS SEUS ENTORNS VICERECTORAL DE PROJECCIÓ TERRITORIAL I SOCIEDAD-UNIVERSITAT DE VALÈNCIA ALEJANDRO RAMÓN ÁLVAREZ REGIDOR DELEGACIÓ
Criterios de búsqueda
Destinatario