Valencià | Castellà


AJUNTAMENT DE VALÈNCIA


Data Obsequi Persona/Entitat Entrega Destinatari Carrec Desti Detall
15/10/2015 BOLIGRAF FEDERACIÓ ASSOCIACIÓ VEÏNS DE VALÈNCIA VICENTE IGUAL ALANDETE REGIDOR DESPATX
Critèris de recèrca
Destinatari