Valencià | Castellà


AJUNTAMENT DE VALÈNCIA


Data Obsequi Persona/Entitat Entrega Destinatari Carrec Desti Detall
17/12/2015 CAIXA DE NADAL S.A.V. (SOCIETAT D'AGRICULTORS DE LA VEGA) FERNANDO GINER GRIMA REGIDOR DEVOLUCIÓ
18/12/2015 AGENDA AUMSA FERNANDO GINER GRIMA REGIDOR DESPATX
Critèris de recèrca
Destinatari