Valencià | Castellà


AJUNTAMENT DE VALÈNCIA


Data Obsequi Persona/Entitat Entrega Destinatari Carrec Desti Detall
23/12/2022 2 caixes amb 12 cerveses HEINEKEN ESPAÑA S.A. EMILIANO GARCÍA DOMENE Regidor ESPECIFICAT EN DESCRIPCIÓ
12/12/2022 Una caixa amb 9 mangranes de fruita fresta SABOREA ESPAÑA TASTING SPAIN EMILIANO GARCÍA DOMENE Regidor ESPECIFICAT EN DESCRIPCIÓ
12/12/2022 6 Botellas de vino tinto 2019 Juan de Juanes Vendimia Oro Valls dels Alforins BODEGAS RAFAEL CAMBRA EMILIANO GARCÍA DOMENE Regidor ESPECIFICAT EN DESCRIPCIÓ
Critèris de recèrca
Destinatari