Consell Agrari Municipal

Escudo de Ayuntamiento de Valencia

Expedient de Contractació

126-SER-2014

Objecte : Gestió integral dels servicis complementaris del Parc Urbà de la Torre (Sociopolis)
Núm. expedient: 126-SER-2014
Procediment: Negociat
Pressupost base de licitació: Fins a un màxim de 61.209,90.-€ IVA Inclòs

Dates

Diari/Butlletí: Perfil de Contractant
Data de publicació:
Fi termini proposicions: 12/12/2014 02:00 PM

Apertura proposicions

  Apertura pública sobre nº2:
  Apertura pública sobre nº 3:

Requeriment prèvia adjudicació

Data de requeriment: 12/29/2014
Data fi de termini: 01/12/2015
Oferta més avantatjosa: Agricultores de la Vega, S.A.

Anunci requeriment:

Adjudicació

Data d'ajudicació: 01/12/2015
Data publicació perfil del contractant: 01/13/2015
Adjudicatari: Agricultores de la Vega, S.A.
Import adjudicació: 55.088,92.-€ (Iva Inclòs)

Anunci d'adjudicació:

Formalització

Data formalització: 01/13/2015
Adjudicatari: Agricultores de la Vega, S.A.
Import adjudicació: 55.088,92.-€ (Iva Incluido)

Anunci d'formalització:

Plecs

Per a més informació ha de dirigir-se a:
Consell Agrari Municipal
GUILLEM DE CASTRO, 51 - 2º - 4ª
46007 València
Telèfon: 96.351.76.92 - Fax: 96.351.68.95
Correu electrònic : consellagrari@valencia.es